Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispvm: 09.03.2014

REKISTERIN PITÄJÄ
Jiivone Ou
Reg 12817692
Puh: +372-6170328
www.futonshop.fi

REKISTERIN NIMI
Futonshop.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Verkkokaupan tilausten toimittaminen ja kanta-asiakasrekisterin ylläpitäminen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Henkilön nimi, kotipaikkakunta, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, tilaushistoria.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N
TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta Futonshop.fi :n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteristä ei ole olemassa manuaalista aineistoa. Tiedot sijaitsevat Capnova Oy :n omistamalla palvelimella.